Mẫu mã

bo-le-giay-trong-13

Bộ lễ giấy ( trong )

bo-le-giay-ngoai-12

Bộ lễ giấy (Ngoài)

bo-le-nhom-4

Bộ lễ nhôm

hop-le-giay9

Hộp lễ giấy

hop-le-nhom2

Hộp lễ nhôm